TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Sairaanhoitajayrittäjien verkosto.

Ei rekisteröitynyt yritys eikä yhdistys

Rekisteriasioita käsittelevän henkilön yhteystiedot

Nimi: Sairaanhoitajayrittäjien verkosto,  Susanna Haara

Sähköposti: shaara(at)netti.fi


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri. Henkilötietoja kerätään verokostoon kuuluvista jäsenistä yhteydenpitoa varten, tiedoista muodostetaan sähköpostilista ja tiedot mahdollistavat jäsenalueen keskustelupalstalle pääsyn. Henkiötietoja voidaan käyttää myös tilastollisesti ja palveluiden kehittämistarkoitukseen. Tietoja ei luovuteta ylläpidosta ulkopuolisille tahoille.

Rekisteröitävät henkilöt

Henkilötiedot kerätään niiltä jäseniltä, jotka ovat itse omat tietonsa antaneet verkostotiedottetta ja yhteistyötä varten. Kerättävät tiedot pitävät sisällään: nimi ja sähköposti tiedot. Tietoja ei kerätä enempää kuin verkostoyhteistyön kannalta on olennaista.

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Viranomaisen pyytäessä verkoston ylläpitäjää henkilötietojen luovutusta Suomen lakien mukaan tietoja voidaan luovuttaa. Tietoja suojaa tietoturva ja se on tallennettuna tiedostoon, johon on pääsy ainoastaan sairaanhoitajayrittäjät-verkosto.com sivuston ylläpitäjällä. Tilastollisia käyttäjätietoja voidaan luovuttaa tunnistamattomassa muodossa kolmannelle osapuolelle. Näistä ei kuitenkaan käy ilmi asiakkaan henkilöllisyys- ja osoitetiedot.

Tietosuojakäytännöt

Sairaanhoitajayrittäjät-verkosto.com sivun jäsentiedot ovat teknisenä tallenteena käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Tietojärjestelmä on suojattu tietomurtojen varalta asianmukaisin tietoturvajärjestelmin. Täyttä takuuta ei tietosuojalle voida kuitenkaan antaa, johtuen internetissä itsessään olevien tietoturvahaasteiden takia. Ylläpitäjä pyrkii kuitenkin minimoimaan omalta osaltaan riskit. Tietoja käyttää ainoastaan sivuston ylläpitäjä.


Tarkastus-, korjaus ja kielto-oikeus

Tietojaan luovuttaneella jäsenellä on oikeus tarkistaa tietonsa, korjata niitä ja kieltää niiden käyttö. Tiedot tulee pyytää tietosuojavaltuutetun sivuilta saatavalla lomakkeella. Sairaanhoitajayrittäjät-verkosto.com sivun jäsenellä  on oikeus pyytää  ylläpitäjää poistamaan omat tietonsa verkostosta.


Evästeet

Evästeet kirjaavat käyntisi sivustolla, ne tunnistavat sivustolla vierailijan pienten tiedostojen mukaan. Evästeillä on vanhenemisaika ja tämä riippuu siitä mihin niitä käytetään. Sairaanhoitajayrittäjät-verkosto.com  sivusto käyttää analyysi-, kohdistus- ja mainosevästeitä. Evästeiden käytön voit halutessasi poistaa itse koneeltasi. Sivuston sujuvan käytön kannalta evästeiden käyttö on suositeltavaa.